Algemene voorwaarden - Lees de voorwaarden

Lees hieronder de voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op Krantenvinder.nl. Krantenvinder.nl is een label van OMG/Netdirect B.V. Krantenvinder.nl is gevestigd aan de Atoomweg 63, 3542 AA in Utrecht (Nederland).

Artikel 1: Definities
Binnen deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud:
1.1 Algemene voorwaarden: Deze zijn van toepassing op de relatie tussen Krantenvinder.nl en de gebruiker.
1.2 Gebruiker: De individuele consument die de website bezoekt en gebruikmaakt van de aangeboden diensten.
1.3 Diensten: De dienstverlening op de website, die bestaat uit het vinden en vergelijken van krantenabonnementen.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van gebruik van de website en diensten, inclusief eventuele aanbiedingen van Krantenvinder.nl aan de gebruiker. Door de website en diensten te gebruiken, accepteert de gebruiker de geldigheid van de algemene voorwaarden.
2.2 Krantenvinder.nl behoudt te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of bij te voegen.
2.3 Als enige bepaling van de algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Krantenvinder.nl een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, met inachtneming van de intentie van de nietige/vernietigde bepaling, in de mate van het mogelijke.

Artikel 3: Aanbod
3.1 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden plaatsvindt, zal dit expliciet worden aangegeven in het aanbod.
3.2 Krantenvinder.nl kan geen absolute zekerheid geven over de aard of inhoud van de gegevens in het rapport. Eventuele onnauwkeurigheden of fouten in het aanbod van Krantenvinder.nl zijn niet bindend en kunnen voorkomen.
3.3 Krantenvinder.nl kan geen enkele garantie bieden met betrekking tot de geschiktheid van de informatie op de website voor het beoogde doel van de bezoeker. Alle informatie, producten en diensten worden verstrekt in hun actuele staat, zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot de kwaliteit, bruikbaarheid voor een specifieke intentie of andere aspecten.

Artikel 4: Website
4.1 De website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan gebruikers.
4.2 De inhoud van de website mag niet worden gereproduceerd, aangepast of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krantenvinder.nl.
4.3 Alle rechten met betrekking tot de volledige inhoud van de website, inclusief auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, blijven exclusief eigendom van de genoemde krantenmerken op Krantenvinder.nl. Het gebruik van de website en de bijbehorende inhoud is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciƫle doeleinden.
4.4 De websites bevatten verwijzingen (zoals hyperlinks, banners of buttons) naar websites van derden. Krantenvinder.nl heeft geen controle over deze websites.
4.5 Krantenvinder.nl behoudt zich het recht voor om de website (tijdelijk) uit te schakelen of te beperken zonder dat gebruikers hierdoor enig recht op compensatie van schade verkrijgen van Krantenvinder.nl.
4.6 Zonder voorafgaande aankondiging behoudt Krantenvinder.nl het recht om op elk moment de informatie op de website te wijzigen, inclusief de tekst van deze disclaimer.

Artikel 5: Krantenvinder.nl
5.1 De informatie die Krantenvinder.nl verstrekt, is verkregen van derden en wordt niet gecontroleerd op precisie of volledigheid. Krantenvinder.nl biedt geen garantie voor de juistheid van de verstrekte informatie.
5.2 De website Krantenvinder.nl biedt verschillende abonnementen van grote landelijke kranten. Daarnaast maakt Krantenvinder.nl het mogelijk om de verschillende abonnementen met elkaar te vergelijken om zo een weloverwogen keuze te maken.

Artikel 6: Privacy
6.1 De verstrekte persoonlijke gegevens van bezoekers kunnen op diverse manieren worden ingezet. Primair worden de gegevens verwerkt voor marketing- en promotiedoeleinden door Krantenvinder.nl of onze partners. Informatie of aanbiedingen van samenwerkingspartners zullen rechtstreeks door de desbetreffende partner met u worden gedeeld. De herkomst van uw persoonsgegevens zal echter traceerbaar zijn naar Krantenvinder.nl. Door het verstrekken van persoonlijke gegevens stemt u in met deze doeleinden.
6.2 Krantenvinder.nl zorgt ervoor dat de verzameling van persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De voorwaarden uiteengezet in het Privacy Statement dat beschikbaar is op de website, zijn van kracht met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en andere verzamelde gegevens door Krantenvinder.nl, evenals de vertrouwelijke informatie die via de website wordt verspreid.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Krantenvinder.nl
7.1 Krantenvinder.nl is slechts aansprakelijk voor het opnieuw uitvoeren van de betreffende dienst(en) in geval van eventuele tekortkomingen. Indien Krantenvinder.nl niet in staat is om de dienst opnieuw uit te voeren, is de verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan de bezoeker in rekening is gebracht voor de desbetreffende dienst.
7.2 Ondanks deze bepaling is Krantenvinder.nl niet aansprakelijk indien de schade voortvloeit uit opzettelijk gedrag, ernstige nalatigheid en/of verwijtbaar handelen van derden die Krantenvinder.nl heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens is Krantenvinder.nl niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van onjuist of ongepast gebruik door de gebruiker.
7.3 Elke claim voor compensatie komt te vervallen na een periode van 12 maanden na het incident dat de schade heeft veroorzaakt, tenzij Krantenvinder.nl binnen deze termijn aansprakelijk is gesteld.

Artikel 8: Overmacht
8.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht begrepen, naast wat daaronder in de wet en rechtspraak wordt verstaan, elke externe factor, voorzien of onvoorzien, waar Krantenvinder.nl geen controle over heeft en waardoor Krantenvinder.nl niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht in de meest recent gedeponeerde uitgave of de uitgave die van toepassing was op het moment van het aangaan van de overeenkomst.
9.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Utrecht.

Contact

Als eerste op de hoogte van speciale acties?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang maximaal 1x per week
de beste aanbiedingen en kortingsacties direct in je mailbox.

Meld je aan

Je hebt een ongeldig email adres ingevuld.

  • Je aanmelding wordt verwerkt!
    Vanaf nu houden wij jou per e-mail op de hoogte.

Snel naar...

Alle abonnementen van het AD
Alle abonnementen van NRC
Alle abonnementen van de Volkskrant
Alle abonnementen van het Parool
Alle abonnementen van Trouw
Alle abonnementen van Het FD

Snel naar...

Alle Maandag t/m Zaterdag + Digitaal Ma t/m Za + Digitaal abonnementen
Alle Zaterdag + Digitaal abonnementen
Alle Digitale krant abonnementen
Alle Premium artikelen abonnementen


Bekijk en vergelijk alle kranten en abonnementen »
Krantenvergelijker

Vind, vergelijk en bespaar!

Deze inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er (prijs)fouten op de website staan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De krantenwebsites waar wij naartoe verwijzen zijn leidend. Mocht je onjuistheden tegenkomen, dan kun je deze bij ons melden zodat wij dit kunnen corrigeren.